คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่

เคลือบฟลูออไรด์ จำเป็นหรือไม่

ในเด็กที่มีความเสี่ยงฟันผุต่ำ : ไม่จำเป็นต้องเคลือบฟลูออไรด์ แนะนำตรวจฟันทุก 6-12 เดือน

ในเด็กที่มีความเสี่ยงฟันผุปานกลาง : ควรตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน

ในเด็กที่มีความเสี่ยงฟันผุสูง : ควรตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทุก 3 เดือน

....................

การประเมินความเสี่ยงฟันผุของเด็ก ทำเป็นรายบุคคล ต้องตรวจฟันและพูดคุยถึงรายละเอียดพฤติกรรมต่าง ๆ

ยกตัวอย่าง

เด็กความเสี่ยงฟันผุต่ำ : ไม่มีฟันผุเริ่มแรก ไม่มีฟันผุเป็นรู แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน พ่อแม่แปรงฟันได้สะอาดดี ฯลฯ

เด็กความเสี่ยงฟันผุปานกลาง : เด็กที่ตรวจพบคราบจุลินทรีย์บนฟัน เด็กที่ใส่เครื่องมือจัดฟัน ฯลฯ

เด็กความเสี่ยงฟันผุสูง : เด็กที่กินขนมหรือน้ำหวานระหว่างมื้ออาหารมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน เด็กที่นอนหลับคาขวด เด็กที่มีฟันผุเริ่มแรก เด็กที่มีฟันผุ เด็กที่ผ่านการอุดฟันมาแล้ว ฯลฯ

....................

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงฟันผุ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทันตแพทย์ และเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล มีปัจจัยอื่น ๆ มากมายที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณา ... สิ่งที่หมอยกตัวอย่างนั้น นำมาอ้างอิงไม่ได้ทั้งหมดนะคะ

....................

สิ่งที่ควรทำและทำได้ในเด็กทุกคนคือ พาลูกไปพบหมอฟันตั้งแต่ซี่แรก หมอฟันจะได้ประเมินความเสี่ยงฟันผุ และพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าควรเคลือบฟลูออไรด์หรือไม่ค่ะ

 

 

Cr: หมอตุ๊กตา เพจฟันน้ำนม 💕

บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่