จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก (INVISALIGN) คืออะไร​

เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสสามารถถอดออกได้ และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคลโดยวางแผนการรักษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Clincheck ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบ วิดีโอ 3D โดยเครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) นี้สามารถทำให้ฟันของคุณจัดเรียงได้สวยงาม โดยที่ไม่มีใครรู้ ต่างจากการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะค่อยๆจัดเรียงฟันอย่างเป็นธรรมชาติ​

 

Invisalign is removable transparent aligners customized for each individual patient. The treatment is planned in a computer program called "Clincheck", which can display the treatment plan in 3D video. The Invisalign braces can align your teeth. Beautiful without anyone knowing unlike conventional braces. With each set of braces gradually align the teeth naturally.

 

ทำไมต้องจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก (INVISALIGN) ที่ เดนทัลเวิลด์ เชียงใหม่!!​

ตัวอย่างการสบฟันแบบต่างๆ
ที่จัดฟันใสช่วยสร้างรอยยิ้มมั่นใจ​

ฟันซ้อน crowding​

After​

Before​

ฟันห่าง spacing​

After​

Before​

ฟันยื่น protrusion​

After​

Before​

กัดลึก deep bite​

After​

Before​

สบเปิด open bite​

After​

Before​

คางยื่น สบคร่อม crossbite/ under bite​

After​

Before​

Review Invisalign : A solution to stop your worry from the crooked teeth

INVISALIGN Review by Dentalworld Chiangmai รีวิวจัดฟันใสใครๆก็จัดได้​

จัดฟันใส เคล็ดลับของฟันสวยด้วยราคาเอื้อมถึง Invisalign Procedure at DentalWorld​

จัดฟันใส Licensed Invisalign Orthodontist | Dr.Dontaya at Dentalworld Chiangmai​

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร Braces with jaw surgery​

Braces with Jaw Surgery_รีวิวจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรล่าง ที่เดนทัลเวิลด์เชียงใหม่​

Dental World Clinic: Infection Prevention and Control of Infectious Disease COVID19​

แนะนำทีมทันตแพทย์ของเดนทัลเวิลด์

Professional Dentist Team​

time counter

 เหลือเวลาลงทะเบียนอีก ...​

Scan here​

Why having Invisalign @Dental World?​

รักษาโดยทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทางเท่านั้น
By preferred Invisalign Orthodontists​

ปลอดภัยและสะอาดตามมาตรฐานการทำความสะอาดปลอดเชื้อ คลินิกผ่านการรับรองโดยทันตแพทยสภา​

Safe, clean, and comply to sterilization control standards for its instruments and equipment.

We are certififed by Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA)

คลินิกอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

Easy to access the clinic location.

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่