TH

รากฟันเทียม
(Dental Implants)

คำตอบสำหรับทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดด้วยวัสดุไทเทเนียมที่เข้ากันได้ดีในร่างกายแต่จำเป็นต้องเป็นทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม(Dental Implants)
Dental Implants

รากฟันเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

รากฟันเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.
ส่วนรากเทียมที่ฝังลงไปในกระดูก(fixture)

2.
ส่วนยึดต่อระหว่างimplant body และส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ทำจากไททาเนียมหรือเซรามิคส่วนที่ต่อขึ้นมาจาก ส่วนราก Fixture เพื่อรองรับครอบฟันที่จะมาใส่มักยึดกับส่วน Fixture ด้วย Screw

3.
ส่วนครอบฟัน(Crown) เป็นส่วนที่ยึดกับ Abutment มีรูปร่างเหมือนฟันธรรมชาติเเละใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหาร

ภาพตัวอย่างจากเคสจริง - การรักษาการฝังรากฟันเทียม

Before - After การฝังรากฟันเทียม

Before - After การฝังรากฟันเทียม

ประสบการณ์การทำฟันปลอมบนรากฟันเทียม 2ซี่

ประเภทของรากฟันเทียม

หลังจากทันตแพทย์ประเมินสภาพกระดูกร่วมกับเอ็กซเรย์และเอ็กซเรย์3มิติ (CTSCAN) แล้วจะสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ ระหว่าง:

1

การฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป

เป็นการฝังรากเทียมในสันเหงือกที่ฟันถูกถอนไปเป็นระยะเวลานานแล้ว

2

การฝังรากเทียมแบบทันที

การฝังรากฟันเทียมแบบทันทีหรือที่เรารู้จักอีกชื่อ Immediate implants คือการฝังรากเทียมภายหลังการถอนฟันทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์โดยส่วนใหญ่แล้วการฝังรากฟันเทียมแบบทันทีจะเหมาะกับคนไข้ที่มีกระดูกขากรรไกรที่ดีเท่านั้น

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

1. ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไม่ให้สลายไป
2. ให้ความรู้สึกถึงการใช้งานเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด
3. เพิ่มความมั่นใจในการเคี้ยว พูด การออกเสียง
4. ไม่ต้องกรอเนื้อฟันซี่ข้างเคียงออกเหมือนการทำสะพานฟัน
5. การดูแลทำความสะอาดเหมือนฟันปกติไม่ยุ่งยากเหมือนการทำสะพานฟันที่มักพบเศษอาหารติดใต้ซอกสะพานฟันเพราะไหมขัดฟันเข้าถึงยาก

เทคโนโลยีของการทำรากฟันเทียม

ที่เดนทัลเวิลด์เราวางแผนการฝังรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยี CT Scan และ COMPUTER GUIDE

● CTScan เป็นระบบ x-ray 3มิติที่มีความละเอียดสูงทันตแพทย์สามารถมองเห็นความหนาแน่นและปริมาณกระดูกได้อย่างชัดเจนซึ่งช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและช่วยสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยแก่คนไข้
● COMPUTER GUIDE เป็นเทคนิคการหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการฝังรากฟันเทียมช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษา (success rate)

การทำรากฟันเทียม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

หลังจากทันตแพทย์ประเมินสภาพกระดูกร่วมกับเอ็กซเรย์และเอ็กซเรย์3มิติ (CTSCAN) แล้วจะสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ ระหว่าง:

1

ขั้นตอนที่ 1 (First stage) เป็นการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรปัจจุบันนี้มี การใช้ Computer guide ช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความแม่นยำของตำแหน่งรากฟันเทียม

2

ขั้นตอนที่ 2 (Second stage) จะรอประมาณ 4-6 เดือนหลังจากฝังรากเทียมเพื่อนให้เซลล์กระดูกยึดแน่นติดกับรากฟันเทียม  แล้วจึงกลับมาใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมนี้

ในบางกรณีที่คนไข้มีขากรรไกรที่บาง  ทันตแพทย์อาจพิจารณาให้ปลูกกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียมเพื่อให้กระดูกบริเวณนั้นมีความหนาและแข็งแรงพอรองรับการฝังรากฟันเทียม

ราคารากฟันเทียม

ราคามีหลากหลายขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้

• ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่า x-ray หรือศัลยกรรมอื่น ๆ เช่น การปลูกกระดูก การยกผนังไซนัสและค่ายาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่
      - ค่า CT scan 3,500 บาท/ครั้ง
      - ค่า Computer guide 5,000 บาท/ซี่
      - ผ่าตัดปลูกกระดูก 20,000 บาท/area (หากจำเป็น)​
      - ผ่าตัดยกผนังไซนัส 20,000 บาท/area (หากจำเป็น)​
      - ค่าควบคุมการติดเชื้อ (sterilization) 100 บาท/ ครั้ง
      - ค่าเอ็กซเรย์ทั้งปาก 500 บาท/ฟิล์ม
      - ค่ายา (หากจำเป็น)​

สนใจทำนัดหมายปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสามารถส่งฟิล์มหรือถ่ายรูปฟันส่งมาให้เราที่ [email protected] หรือเพียงทักไลน์คลินิกหรือกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ค่ะ

QR code @Line

All rights reserved © 2021 Dental World

DESIGN by

Contact Us Click!