TH

รากฟันเทียม
(Dental Implants)

คำตอบสำหรับทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดด้วยวัสดุไทเทเนียมที่เข้ากันได้ดีในร่างกายแต่จำเป็นต้องเป็นทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม(Dental Implants)
Dental Implants

รากฟันเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

รากฟันเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.
ส่วนรากเทียมที่ฝังลงไปในกระดูก(fixture)

2.
ส่วนยึดต่อระหว่างimplant body และส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ทำจากไททาเนียมหรือเซรามิคส่วนที่ต่อขึ้นมาจาก ส่วนราก Fixture เพื่อรองรับครอบฟันที่จะมาใส่มักยึดกับส่วน Fixture ด้วย Screw

3.
ส่วนครอบฟัน(Crown) เป็นส่วนที่ยึดกับ Abutment มีรูปร่างเหมือนฟันธรรมชาติเเละใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหาร

ภาพตัวอย่างจากเคสจริง - การรักษาการฝังรากฟันเทียม

Before - After การฝังรากฟันเทียม

Before - After การฝังรากฟันเทียม

ประสบการณ์การทำฟันปลอมบนรากฟันเทียม 2ซี่

ประเภทของรากฟันเทียม

หลังจากทันตแพทย์ประเมินสภาพกระดูกร่วมกับเอ็กซเรย์และเอ็กซเรย์3มิติ (CTSCAN) แล้วจะสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ ระหว่าง:

1

การฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป

เป็นการฝังรากเทียมในสันเหงือกที่ฟันถูกถอนไปเป็นระยะเวลานานแล้ว

2

การฝังรากเทียมแบบทันที

การฝังรากฟันเทียมแบบทันทีหรือที่เรารู้จักอีกชื่อ Immediate implants คือการฝังรากเทียมภายหลังการถอนฟันทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์โดยส่วนใหญ่แล้วการฝังรากฟันเทียมแบบทันทีจะเหมาะกับคนไข้ที่มีกระดูกขากรรไกรที่ดีเท่านั้น

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

1. ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไม่ให้สลายไป
2. ให้ความรู้สึกถึงการใช้งานเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด
3. เพิ่มความมั่นใจในการเคี้ยว พูด การออกเสียง
4. ไม่ต้องกรอเนื้อฟันซี่ข้างเคียงออกเหมือนการทำสะพานฟัน
5. การดูแลทำความสะอาดเหมือนฟันปกติไม่ยุ่งยากเหมือนการทำสะพานฟันที่มักพบเศษอาหารติดใต้ซอกสะพานฟันเพราะไหมขัดฟันเข้าถึงยาก

เทคโนโลยีของการทำรากฟันเทียม

ที่เดนทัลเวิลด์เราวางแผนการฝังรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยี CT Scan และ COMPUTER GUIDE

● CTScan เป็นระบบ x-ray 3มิติที่มีความละเอียดสูงทันตแพทย์สามารถมองเห็นความหนาแน่นและปริมาณกระดูกได้อย่างชัดเจนซึ่งช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและช่วยสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยแก่คนไข้
● COMPUTER GUIDE เป็นเทคนิคการหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการฝังรากฟันเทียมช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษา (success rate)

การทำรากฟันเทียม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

หลังจากทันตแพทย์ประเมินสภาพกระดูกร่วมกับเอ็กซเรย์และเอ็กซเรย์3มิติ (CTSCAN) แล้วจะสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ ระหว่าง:

1

ขั้นตอนที่ 1 (First stage) เป็นการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรปัจจุบันนี้มี การใช้ Computer guide ช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความแม่นยำของตำแหน่งรากฟันเทียม

2

ขั้นตอนที่ 2 (Second stage) จะรอประมาณ 4-6 เดือนหลังจากฝังรากเทียมเพื่อนให้เซลล์กระดูกยึดแน่นติดกับรากฟันเทียม  แล้วจึงกลับมาใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมนี้

ในบางกรณีที่คนไข้มีขากรรไกรที่บาง  ทันตแพทย์อาจพิจารณาให้ปลูกกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียมเพื่อให้กระดูกบริเวณนั้นมีความหนาและแข็งแรงพอรองรับการฝังรากฟันเทียม

ราคารากฟันเทียม

ราคามีหลากหลายขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้

 • ยี่ห้อรากฟันเทียม

  ผลิตจากประเทศ

  ราคาไม่รวมครอบฟัน

  ราคาครอบฟันเซรามิคล้วน

 • Hiossen

  อเมริกา

  37,000

  16,000

 • Blue Diamond
  (Megagen company)

  เกาหลี

  37,000

  16,000

 • Astra Tech

  สวีเดน

  55,000

  16,000

 • Straumann

  สวิสเซอร์แลนด์

  70,000

  16,000

ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่า x-ray หรือศัลยกรรมอื่น ๆ เช่น การปลูกกระดูก การยกผนังไซนัสและค่ายาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่

• ค่า CT scan 3,500 บาท/ครั้ง
• ค่า Computer guide 5,000 บาท/ซี่
• ผ่าตัดปลูกกระดูก(หากจำเป็น) 20,000 - 30,000 บาท / พื้นที่
• ผ่าตัดยกผนังไซนัส(หากจำเป็น)​ 30,000 - 40,000 บาท / พื้นที่
• ค่าถอดรื้อครอบฟันเดิม 1,000  บาท/ซี่
• ค่าเดือยฟัน (หากจำเป็น) 4,000 บาท/ซี่
• ค่าแกนฟัน  (หากจำเป็น) 2,000 บาท/ซี่
• ค่าเอ็กซเรย์ทั้งปาก 500 บาท/ฟิล์ม   
• ค่าควบคุมการติดเชื้อ (sterilization) 100 บาท/ ครั้ง
• ค่ายา (หากจำเป็น)

• ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่า x-ray หรือศัลยกรรมอื่น ๆ เช่น การปลูกกระดูก การยกผนังไซนัสและค่ายาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่

• ค่า CT scan
• ค่า Computer guide
• ผ่าตัดปลูกกระดูก(หากจำเป็น)
• ผ่าตัดยกผนังไซนัส(หากจำเป็น)​
• ค่าถอดรื้อครอบฟันเดิม
• ค่าเดือยฟัน (หากจำเป็น)
• ค่าแกนฟัน (หากจำเป็น)
• ค่าเอ็กซเรย์ทั้งปาก                                                                 • ค่าควบคุมการติดเชื้อ (sterilization)    
• ค่ายา (หากจำเป็น)

3,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ซี่
20,000 - 30,000 บาท / พื้นที่
30,000 - 40,000 บาท / พื้นที่
1,000  บาท/ซี่
4,000 บาท/ซี่  
2,000 บาท/ซี่
500 บาท/ฟิล์ม
100 บาท/ ครั้ง

ทำรากฟันเทียมแล้วใช้งานได้นานเท่าไหร่

ด้วยวัสดุไททาเนียมทำให้รากฟันเทียมสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตอายุการใช้งานของรากฟันเทียมขึ้นกับการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากให้ดี ไม่ให้มีหินปูนเกาะที่รากเทียมอันจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้, ควรนัดตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6 เดือนและไม่ควรเอาฟันไปงัดหรือกัดของแข็งจนอาจทำให้ฟันแตกได้

การดูแลฟันหลังการทำรากฟันเทียม

- การดูแลสุขภาพของช่องปากและฟันทำตามปกติได้เน้นให้ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่ทำฟันรากเทียมและเหงือกโดยรอบเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้หินปูนมาเกาะควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับไหมขัดฟันชนิดพิเศษ (Superfloss) ,ใช้แปรงซอกฟัน, หรือเครื่องพ่นน้ำทำความสะอาดฟัน(Waterpik) เพื่อช่วยขจัดเศษอาหารคราบจุลินทรีย์ และแบคทีเรีย อาจเกาะอยู่ตามฟันและแนวเหงือกได้ดีขึ้น  

- ในช่วงปีแรกหลังการทำรากฟันเทียมคุณหมอจะนัดตรวจฟันเป็นช่วง ๆ (1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน) หลังผ่านไป 1 ปี หากเป็นไปได้ควรมาพบทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือนเพื่อเช็คสภาพรากฟันเทียมเพราะอาจพบปัญหาฟันซี่อื่นๆเช่น ฟันผุ หินปูน เพื่อทำการรักษาฟันและเหงือกให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ

- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อรากฟันเทียมเช่น การเคี้ยวอาหารแข็งหรือเหนียวเกินไปจนอาจทำให้ครอบฟันแตกได้, การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์จัด

- หากนอนกัดฟันประจำ ควรปรึกษาทันตแพทย์เพราะอาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเช่น Night guard

ผู้ที่ไม่เหมาะทำรากฟันเทียม

-  ผู้ที่สูบบุหรี่จัด เพราะจะทำให้แผลหายยากและติดเชื้อง่าย หากจะทำต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ก่อน
-  มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
-  มีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ไม่สามารถควบคุมตนเองหรือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
-  คนที่ได้รับยารักษากระดูกพรุน (bisphosphonate)
-   อายุน้อยที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร

สนใจทำนัดหมายปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสามารถส่งฟิล์มหรือถ่ายรูปฟันส่งมาให้เราที่ [email protected] หรือเพียงทักไลน์คลินิกหรือกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ค่ะ

QR code @Line

© Dental World​ All right reserved