TH

Price

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่มาทำการรักษา โปรดสอบถามทันตแพทย์ภายในห้องตรวจหากมีข้อสงสัย)

 • รายการ

  ต่อ

  บาท

 • ตรวจและให้คำปรึกษา  

  ครั้ง

  0 - 500

 • เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)

  ฟิล์ม

  150

 • เอกซเรย์ดิจิตอล (นอกช่องปาก)

  ฟิล์ม

  500

 • CT scan

  ครั้ง

  3,500

 • Computer guide

  ซี่

  5,000

 • เคลือบฟลูออไรด์

  ทั้งปาก

  400 - 600

 • ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอดและถาดฟอกสีฟัน)

  ทั้งปาก

  3,500

 • ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!

  ทั้งปาก

  9,000

 • ขูดหินปูนและขัดฟัน

  ทั้งปาก

  800 - 1,500

 • รักษาโรคเหงือก (เกลารากฟัน)    

  ครั้ง

  2,000 - 8,000

 • อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน (ขึ้นกับจำนวนด้านที่ผุ)

  ซี่

  800 - 3,000

 • วีเนียร์

 •      - เซรามิค (พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ)

  ซี่

  16,000 - 18,000

 •      - คอมโพสิต (ขึ้นกับปริมาณวัสดุที่ใช้)   

  ซี่

  4,000 - 6,000

 • ถอน/ผ่าตัด

 •      - ถอนฟัน

  ซี่

  1,000 - 2,000

 •      - ผ่าฟันคุด (ระดับความยาก ง่าย-ปานกลาง)

  ซี่

  2,500 - 5,000

 •      - ผ่าฟันคุด (ระดับความยาก ยาก)

  ซี่

  6,000 - 8,000

 •      - (กรณีจำเป็นจริงๆ อาจต้องทำ CT scan ก่อนผ่าฟันคุด)

  ซี่

  3,500

 • รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป

 •      - ฟันหน้า

  ซี่

  7,000 - 8,000

 •      - ฟันกรามน้อย

  ซี่

  9,000 - 10,000

 •      - ฟันกรามใหญ่

  ซี่

  11,000 - 12,000

 •      - ไม่รวมค่าอุดฟันคอมโพสิท กรณีคนไข้ยังไม่พร้อมทำครอบหลังรักษารากฟัน

  ซี่

  1,000 - 1,500

 • ครอบฟันและสะพานฟัน พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ

 •      - เซรามิคล้วน

  ซี่

  16,000 - 18,000

 •      - โลหะล้วน (Non – precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - พาลาเดียม (Palladium)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - โลหะผสมทองคำ - 51% gold (Semi precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - 86% gold for porcelain gold crown (Precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 • * ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

  ซี่

  1,000 - 2,000

 • * ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม

  ซี่

  1,000 - 2,000

 • การทำเดือยฟัน สำเร็จ (หากจำเป็น)

  ซี่

  4,000 - 5,000

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานอะคริลิก)

  ชิ้น

  3,500 - 5,000

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานโลหะ)

  ชิ้น

  14,000 - 20,000

 • ฟันปลอมทั้งปาก (ฐานอะคริลิก)

  ทั้งปาก

  40,000

 • รากฟันเทียม (Hiossen) ไม่รวมครอบฟัน

  ซี่

  37,000

 • ก๊าซหัวเราะ

  ครั้ง

  1,500

 •      - ทุก 15 นาทีถัดไป

  500

 • จัดฟันชนิดติดแน่น

  ทั้งปาก

  40,000+

 • รีเทนเนอร์

  ชิ้น

  2,500

 • รีเทนเนอร์ Vivera™ (ผลิตจากอเมริกา)

  1 คู่
  3 คู่

  10,000
  25,000

 • ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

  ครั้ง

  100

 • รายการ

  ต่อ

  บาท

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่

 • ตรวจและให้คำปรึกษา  

  ครั้ง

  0 - 500

 • เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)

  ฟิล์ม

  150

 • เอกซเรย์ดิจิตอล (นอกช่องปาก)

  ฟิล์ม

  500

 • เคลือบฟลูออไรด์

  ทั้งปาก

  400 - 600

 • ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอดและถาดฟอกสีฟัน)

  ทั้งปาก

  3,500

 • ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!

  ทั้งปาก

  9,000

 • ขูดหินปูนและขัดฟัน

  ทั้งปาก

  800 - 1,500

 • รักษาโรคเหงือก (เกลารากฟัน)    

  ครั้ง

  2,000 - 8,000

 • อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน (ขึ้นกับจำนวนด้านที่ผุ)

  ซี่

  800 - 3,000

 • วีเนียร์

 •      - เซรามิค (พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ)

  ซี่

  16,000-18,000

 •      - คอมโพสิต (ขึ้นกับปริมาณวัสดุที่ใช้)   

  ซี่

  4,000 - 6,000

 • ถอน/ผ่าตัด

 •      - ถอนฟัน

  ซี่

  1,000 - 2,000

 •      - ผ่าฟันคุด

  ซี่

  2,500 - 5,000

 •      - ผ่าฟันคุดอย่างยาก

  ซี่

  6,000 - 8,000

 •      - ผ่าฟัน- (กรณีจำเป็นจริงๆ อาจต้องทำ CT scan ก่อนผ่าฟันคุด)

  ซี่

  3,500

 • รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป

 •      - ฟันหน้า

  ซี่

  7,000 - 8,000

 •      - ฟันกรามน้อย

  ซี่

  9,000 - 10,000

 •      - ฟันกรามใหญ่

  ซี่

  11,000 - 12,000

 •      - ไม่รวมค่าอุดฟันคอมโพสิท กรณีคนไข้ยังไม่พร้อมทำครอบหลังรักษารากฟัน

  ซี่

  1,000 - 1,500

 • ครอบฟันและสะพานฟัน พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ

 •      - เซรามิคล้วน

  ซี่

  16,000 - 18,000

 •      - โลหะล้วน (Non – precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - พาลาเดียม (Palladium)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - โลหะผสมทองคำ - 51% gold (Semi precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - 86% gold for porcelain gold crown (Precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 • * ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

  ซี่

  1,000 - 2,000

 • * ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม

  ซี่

  1,000 - 2,000

 • การทำเดือยฟัน สำเร็จ (หากจำเป็น)

  ซี่

  4,000 - 5,000

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานอะคริลิก)

  ชิ้น

  3,500 - 6,000

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานโลหะ)

  ชิ้น

  14,000 - 22,000

 • ฟันปลอมทั้งปาก (ฐานอะคริลิก)

  ทั้งปาก

  40,000 - 45,000

 • รากฟันเทียม (Hiossen) ไม่รวมครอบฟัน

  ซี่

  37,000

 • รากฟันเทียม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่

 • ก๊าซหัวเราะ

  ครั้ง

  1,500

 •      - ทุก 15 นาทีถัดไป

  500

 • จัดฟันชนิดติดแน่น

  ทั้งปาก

  40,000 - 65,000

 • จัดฟันแบบใส

       - i7

       - Lite

       - Moderate

       - Comprehensive

  จัดฟันแบบใส ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่

  (7 คู่)

  (14 คู่)

  (26 คู่)

  (>26 คู่)

  69,000

  120,000

  150,000

  180,000

 • รีเทนเนอร์

  ชิ้น

  2,500

 • รีเทนเนอร์ Vivera™ (ผลิตจากอเมริกา)

  1 คู่
  3 คู่

  10,000
  25,000

 • ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

  ครั้ง

  100

 • รายการ

  ต่อ

  บาท

  ใช้เวลา

  จำนวนครั้ง

 • ตรวจและให้คำปรึกษา  

  ครั้ง

  0-500

  30-60 นาที

 • เอกซเรย์ดิจิตอล
  (ในช่องปาก)

  ฟิล์ม

  150

  10 นาที

  1

 • เอกซเรย์ดิจิตอล
  (นอกช่องปาก)

  ฟิล์ม

  500

  10 นาที

  1

 • CT scan

  ครั้ง

  3500

  10 นาที

  1

 • Computer guide

  ซี่

  5,000

  30 นาที

  1

 • เคลือบฟลูออไรด์

  ทั้งปาก

  400-600

  10 นาที

  1

 • ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอดและถาดฟอกสีฟัน)

  ทั้งปาก

  3,500

  30 นาที

  1

 • ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!

  ทั้งปาก

  9,000

  60 นาที

  1

 • ขูดหินปูนและขัดฟัน

  ทั้งปาก

  800-1,500

  30 นาที

  1

 • รักษาโรคเหงือก
  (เกลารากฟัน)    

  ทั้งปาก

  2,000-8,000

  ทันตแพทย์จะแจ้ง

  2 - 4

 • อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน
  (ขึ้นกับจำนวนด้านที่ผุ)

  ซี่

  800-3,000

  30-60 นาที

  1

 • วีเนียร์

  ซี่

 •      - เซรามิค (พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ)

  16,000

  4-7 วัน

  2

 •      - คอมโพสิต (ขึ้นกับปริมาณวัสดุที่ใช้)   

  4,000 - 6,000

  1-3 ชั่วโมง

  1

 • ถอนฟัน

  ซี่

 •      - ถอนฟันอย่างง่าย

  1,000

  30 นาที

  1

 •      - ถอนฟันอย่างยาก

  1,000-2,000

  30-60 นาที

  1

 •      - ผ่าฟันคุด

  2,500-5,000

  30-60 นาที

  1-2

 • รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป

  ซี่

 •      - ฟันหน้า

  7,000

  1 ชั่วโมง

  1-3

 •      - ฟันกรามน้อย

  9,000

  1-1.5 ชั่วโมง

  1-3

 •      - ฟันกรามใหญ่

  11,000

  1-1.5 ชั่วโมง

  1-3

 • ครอบฟันและสะพานฟัน พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ

  ซี่

 •      - เซรามิคล้วน

  16,000

  4-7 วัน

  2

 •      - โลหะล้วน
  (Non – precious)

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

  4-7 วัน

  2

 •      - พาลาเดียม
  (Palladium)

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

  4-7 วัน

  2

 •      - โลหะผสมทองคำ
  - 51% gold (Semi precious)

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

  4-7 วัน

  2

 •      - 86% gold for porcelain gold crown (Precious)

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

  4-7 วัน

  2

 • * ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

  ซี่

  1,000

 • * ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม

  ซี่

  1,000

 • การทำเดือยฟัน สำเร็จ (หากจำเป็น)

  ซี่

  4,000

  1

 • การอุดทำแกนด้วยวัสดุสีเหมือนฟันก่อนทำครอบฟัน  (หากจำเป็น)

  ซี่

  2000

 • อินเลย์ (Inlay)

  ซี่

  6,000-8,000

  3-4 วัน

  2

 • ออนเลย์ (Onlay)

  ซี่

  8,000-10,000

  3-4 วัน

  2

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานอะคริลิก)

  ชิ้น

  3,500-5,000

  3-5 วัน

  2-3

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานโลหะ)

  ชิ้น

  14,000-20,000

  5-7 วัน

  3-4

 • ฟันปลอมทั้งปาก
  (ฐานอะคริลิก)

  ทั้งปาก

  40,000

  10-14 วัน

  3-4

 • รากฟันเทียม (Hiossen)
  ไม่รวมครอบฟัน

  ซี่

  37,000

  3-6 เดือน

  3

 • ก๊าซหัวเราะ

  ครั้ง

  1,500

  30 นาที

  1

 •      - ทุก 15 นาทีถัดไป

  500

 • จัดฟันชนิดติดแน่น

  ทั้งปาก

  40,000+

  2.5-3 ปี

  29-36

 • จัดฟันแบบใส

  ทั้งปาก

  65,000-180,000

  6 เดือน+

  3-8

 • รีเทนเนอร์

  ชิ้น

  2,500

  15 นาที

  2

 • รีเทนเนอร์ Vivera™ (ผลิตจากอเมริกา)

  1 คู่
  3 คู่

  10,000
  25,000

  30 นาที

  2

  ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

  ครั้ง

  100

 • รายการ

  ต่อ

  บาท

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่

 • ตรวจและให้คำปรึกษา  

  ครั้ง

  0-500

 • เอกซเรย์ดิจิตอล
  (ในช่องปาก)

  ฟิล์ม

  150

 • เอกซเรย์ดิจิตอล
  (นอกช่องปาก)

  ฟิล์ม

  500

 • CT scan

  ครั้ง

  3,500

 • Computer guide

  ซี่

  5,000

 • เคลือบฟลูออไรด์

  ทั้งปาก

  400-600

 • ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอดและถาดฟอกสีฟัน)

  ทั้งปาก

  3,500

 • ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!

  ทั้งปาก

  9,000

 • ขูดหินปูนและขัดฟัน

  ทั้งปาก

  800-1,500

 • รักษาโรคเหงือก
  (เกลารากฟัน)    

  ครั้ง

  2,000-8,000

 • อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน
  (ขึ้นกับจำนวนด้านที่ผุ)

  ซี่

  800-3,000

 • วีเนียร์

 •      - เซรามิค (พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ)

  ซี่

  16,000-18,000

 •      - คอมโพสิต (ขึ้นกับปริมาณวัสดุที่ใช้)   

  ซี่

  4,000 - 6,000

 • ถอน/ผ่าตัด

 •      - ถอนฟัน

  ซี่

  1,000-2,000

 •      - ผ่าฟันคุด (ระดับความยาก ง่าย-ปานกลาง)

  ซี่

  2,500-5,000

 •      - ผ่าฟันคุด (ระดับความยาก ยาก)

  ซี่

  6,000-8,000

 • (กรณีจำเป็นจริงๆ อาจต้องทำ CT scan ก่อนผ่าฟันคุด)

  ซี่

  3,500

 • รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป

 •      - ฟันหน้า

  ซี่

  7,000-8,000

 •      - ฟันกรามน้อย

  ซี่

  9,000-10,000

 •      - ฟันกรามใหญ่

  ซี่

  11,000-12,000

 •      - ไม่รวมค่าอุดฟันคอมโพสิท กรณีคนไข้ยังไม่พร้อมทำครอบหลังรักษารากฟัน

  ซี่

  1,000 - 1,500

 • ครอบฟันและสะพานฟัน พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ

  ซี่

 •      - เซรามิคล้วน

  ซี่

  16,000-18,000

 •      - โลหะล้วน
  (Non – precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - พาลาเดียม
  (Palladium)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - โลหะผสมทองคำ
  - 51% gold (Semi precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 •      - 86% gold for porcelain gold crown (Precious)

  ซี่

  ราคาตามน้ำหนักวัสดุ ณ วันรักษา

 • * ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

  ซี่

  1,000-2,000

 • * ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม

  ซี่

  1,000-2,000

 • การทำเดือยฟัน สำเร็จ (หากจำเป็น)

  ซี่

  4,000-5,000

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานอะคริลิก)

  ชิ้น

  3,500-6,000

 • ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานโลหะ)

  ชิ้น

  14,000-22,000

 • ฟันปลอมทั้งปาก
  (ฐานอะคริลิก)

  ทั้งปาก

  40,000-45,000

 • รากฟันเทียม (Hiossen)
  ไม่รวมครอบฟัน

  ซี่

  37,000

 • รากฟันเทียม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่

 • ก๊าซหัวเราะ

  ครั้ง

  1,500

 •      - ทุก 15 นาทีถัดไป

  500

 • จัดฟันชนิดติดแน่น

  ทั้งปาก

  40,000-65,000

 • จัดฟันแบบใส

  - i7

  - Lite

  - Moderate

  - Comprehensive

  จัดฟันแบบใส ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่

  (7 คู่)

  (14 คู่)

  (26 คู่)

  (>26 คู่)

  69,000

  120,000

  150,000

  180,000

 • รีเทนเนอร์

  ชิ้น

  2,500

 • รีเทนเนอร์ Vivera™ (ผลิตจากอเมริกา)

  1 คู่
  3 คู่

  10,000
  25,000

  ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

  ครั้ง

  100

© Dental World​ All right reserved