ตรวจและให้คำปรึกษา   
เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)
เอกซเรย์ดิจิตอล (นอกช่องปาก)
เคลือบฟลูออไรด์
ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอดและถาดฟอกสีฟัน)
ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!
ขูดหินปูนและขัดฟัน
รักษาโรคเหงือก (เกลารากฟัน)     
อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน
วีเนียร์

      - เซรามิค
      - คอมโพสิต    

ถอนฟัน    
      - ถอนฟันอย่างง่าย
      - ถอนฟันอย่างยาก
      - ผ่าฟันคุด

รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป                       - ฟันหน้า
      - ฟันกรามน้อย
      - ฟันกรามใหญ่

      - เครื่องมือขยายครองรากฟัน (Rotary)

ครอบฟันและสะพานฟัน
      - เซรามิคล้วน
      - โลหะล้วน (Non – precious)
      - พาลาเดียม (Palladium)
      - โลหะผสมทองคำ - 51% gold 
(Semi precious)
      - 70% gold for full gold crown (Precious)
      - 86% gold for porcelain gold crown (Precious)

* ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

* ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม
เดือยฟัน (Quartz fiber post)
อินเลย์ (Inlay)
ออนเลย์ (Onlay)
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานอะคริลิก)
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานโลหะ)
ฟันปลอมทั้งปาก (ฐานอะคริลิก)
รากฟันเทียม (Hiossen)
ก๊าซหัวเราะ
      - ทุก 15 นาทีถัดไป
จัดฟันชนิดติดแน่น
จัดฟันแบบใส

ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

ครั้ง
ซี่
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ครั้ง
ซี่
ซี่

 


ซี่

 

 

 

ซี่

 

 

 

 

 ซี่

 

 

 

 

 

 

 ซี่

 ซี่

รากฟัน
ซี่
ซี่
ชิ้น
ชิ้น
ทั้งปาก
ซี่
ครั้ง

 

ทั้งปาก
ทั้งปาก
ครั้ง

0-200
150
500
400-600
3,500
9,000
600-2,000
2,000-8,000
600-3,000

 

12,000-15,000
4,000-5,000

 

500-1,000
1,000-2,000
2,500-5,000

 

6,000-7,000
8,000-9,000
10,000-11,000

600

 

12,000-15,000

9,000-10,000

12,000-14,000

12,000-15,000

15,000-18,000

18,000-22,000

1,000

 1,000 

3,500-4,000
6,000-8,000

8,000-10,000

3,000+
10,000+
30,000-40,000
49,000+
1,500
500
40,000+
49,000-180,000
100

30-60 นาที
10 นาที
10 นาที
10 นาที
30 นาที
60 นาที
30 นาที
ทันตแพทย์จะแจ้ง
30-60 นาที

 

4-7 วัน
1-3 ชั่วโมง

 

30 นาที
30-60 นาที
30-60 นาที

 

1 ชั่วโมง
1-1.5 ชั่วโมง
1-1.5 ชั่วโมง

 

 

4-7 วัน
4-7 วัน
4-7 วัน
4-7 วัน
4-7 วัน
4-7 วัน

 

 

30-60 นาที
3-4 วัน
3-4 วัน
3-5 วัน
5-7 วัน
10-14 วัน    
  3-6 เดือน    
30 นาที

 

2.5-3 ปี
6 เดือน+

 


1
1
1
1
1
1
2 - 4
1

 

2
1

 

1
1
1-2

 

1-3
1-3
1-3

 

 

2

2
2
2
2
2

 

 

1
2
2
2-3
3-4
3-4
3
1

 

29-36
3-8

Price

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่มาทำการรักษา โปรดสอบถามทันตแพทย์ภายในห้องตรวจหากมีข้อสงสัย)

ตรวจและให้คำปรึกษา

เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)

เคลือบฟลูออไรด์

เอกซเรย์ดิจิตอล (นอกช่องปาก)

รักษาโรคเหงือก (เกลารากฟัน)

ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!

ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอด)

อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน

วีเนียร์

- เซรามิค

- คอมโพสิต

ถอนฟัน

- ถอนฟันอย่างง่าย

- ถอนฟันอย่างยาก

- ผ่าฟันคุด

- โลหะล้วน (Non – precious)

- พาลาเดียม (Palladium)

- โลหะผสมทองคำ - 51% gold

- 70% gold for full gold crown

- 86% gold for porcelain gold crown

- เซรามิคล้วน

ครอบฟันและสะพานฟัน

- เครื่องมือขยายคลองรากฟัน (Rotary)

- ฟันกรามใหญ่

- ฟันกรามน้อย

- ฟันหน้า

รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป

ขูดหินปูนและขัดฟัน

ครั้ง

ซี่

ทั้งปาก

ทั้งปาก

ทั้งปาก

ทั้งปาก

ซี่

ทั้งปาก

ทั้งปาก

ซี่

ซี่

ซี่

ซี่

16,000-18,000

18,000-22,000

14,000-16,000

12,000-14,000

9,000-10,000

12,000-15,000

600

10,000-11,000

8,000-9,000

6,000-7,000

2,500-5,000

1,000-2,000

500-1,000

4,000-6,000

12,000-15,000

600-3,000

2,000-8,000

600-2,000

9,000

3,500

400-600

500

150

0-200

4-7 วัน

4-7 วัน

4-7 วัน

4-7 วัน

4-7 วัน

4-7 วัน

1-1.5 ชั่วโมง

1-1.5 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

30-60 นาที

30-60 นาที

30 นาที

1-3 ชั่วโมง

4-7 วัน

30-60 นาที

ทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบ

30 นาที

60 นาที

30 นาที

10 นาที

10 นาที

10 นาที

30-60 นาที

2

2

2

2

2

2

1-3

1-3

1-3

1-2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

เดือยฟัน (Quartz fiber post)

รากฟัน

3,500-4,000

30-60 นาที

1

2

3-4 วัน

6,000-8,000

ซี่

อินเลย์ (Inlay)

ออนเลย์ (Onlay)

ซี่

8,000-10,000

3-4 วัน

2

2-3

3,000+

ชิ้น

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

ชิ้น

12,000+

5-7 วัน

3-4

3-4

10-14 วัน

30,000-40,000

ทั้งปาก

ฟันปลอมทั้งปากฐานอะคริลิก

3-5 วัน

รากฟันเทียม (Hiossen)

ซี่

49,000+

3-6 เดือน

3

1

30 นาที

1,500

ครั้ง

ก๊าซหัวเราะ

- ทุก 15 นาทีถัดไป

500

29-26

2.5-3 ปี

40,000+

ทั้งปาก

จัดฟันชนิดติดแน่น

จัดฟันแบบใส

ทั้งปาก

49,000-180,000

6 เดือน +

3-8

100

ครั้ง

ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

*ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

*ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม

1,000 / ซี่

1,000 / ซี่

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่

053-209100​

Call Center

บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
@dentalworld

Call Center

 053-209100

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
WhatsApp: +6681-8514995
Channel: dentalworldchiangmai
Dentist_Chiangmai