บทความที่น่าสนใจ

Common Dental Problems for Middle Aged Adults

If you are currently in your mid 30s to mid 50s, there’s a tendency to be complacent about your dental health. That’s especially the case for those who have had minimal dental issues in the past. However, without proper diet, oral hygiene and professional care, middle-aged adults are no less immune to the risk of dental health problems. Here are common dental problems in middle aged adults.

สุขภาพของช่องปากและกลิ่นปาก

กลิ่นปากหรือที่ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าhalitosis เป็นภาวะสุขภาพที่น่าอายซึ่งมีผลต่อประชากรประมาณ30%ทั่วโลกโดยอาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพฟันที่ไม่ดีและอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพอื่นๆกลิ่นปากอาจแย่ลงจากประเภทของอาหารที่คุณกินและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอื่นๆ

ปัญหาฟันที่ควรระวังเมื่ออายุเกิน 60

พฤติกรรมการดูดนิ้ว และสุขภาพฟันของลูกน้อย

การดูดนิ้ว เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของเด็กๆ การดูดนิ้วหัวแม่มือ, นิ้วชี้, จุกนม หรือวัสดุอื่นๆ อาจทำให้ทารกรู้สึกปลอดภัยและมีความสุข และช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของพวกเขา เด็กเล็กอาจดูดนิ้วเพื่อปลอบประโลมตัวเอง และช่วยให้พวกเขาหลับง่ายขึ้น แต่หากมีการดูดนิ้วจนติดเป็นนิสัย จนถึงเมื่ออายุ 3 ขวบ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเคี้ยวได้

ปัญหาฟันที่ควรระวังเมื่ออายุเกิน 60

Oral Health With Bad Breath

Bad breath, medically called halitosis, is an embarrassing health condition that affects approximately 30% of people around the world. It can result from poor dental health habits and may be a sign of other health problems. Bad breath can also be made worse by the types of foods you eat and other unhealthy lifestyle habits.

ปัญหาฟันที่ควรระวังเมื่ออายุเกิน 60

ฉันจำเป็นต้องถอนฟันคุดแล้วหรือยัง

ฟันคุด (Wisdom Teeth) เป็นฟันกรามชุดที่สามของมนุษย์ ในช่วงปลายวัยรุ่น หรือช่วงต้นอายุ 20 ปี บางครั้งฟันชุดนี้ถือว่าเป็นฟันที่มีประโยชน์ เมื่อมันสามารถงอกออกมาได้ตามปกติ แต่บ่อยครั้งที่มันจะอยู่ผิดที่ผิดทาง และจำเป็นต้องถอนออก

...
...
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่

053-449-159

Call Center

Call Center

053-449-159

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่