คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิลด์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
ครื่องเอ็กซ์เรย์ดิจิตอล: ที่สามารถถ่ายภาพทั้งใน ช่องปาก ภาพรังสีพาโนรามิค
ศูนย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

Dentist and Dental Specialist

ท่านจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา โดยทีมคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิลด์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ การเดินทางสะดวกสบายมีลานจอดรถกว้างขวางบรรยากาศภายในคลินิกสะอาดและทันสมัย และการบริการดุจญาติมิตร

Technology

ศูนย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง

เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิจิตอล: ที่สามารถถ่ายภาพทั้งใน
ช่องปาก ภาพรังสีพาโนรามิค ภาพถ่ายกะโหลกศีรษะ
และใบหน้าด้วยปริมาณรังสีที่น้อยกว่าการถ่ายด้วย
รังสีธรรมดา และมีคุณภาพสูงมองเห็นภาพถ่ายได้ทัน
ดี สามารถวิเคราะห์ทั้งฟัน กระดูก ใบหน้า สำหรับผู้
ป่วยทั่วไป งานทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม
รักษารากฟัน

เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิจิตอล: ที่สามารถถ่ายภาพทั้งในช่องปากภาพรังสีพาโนรามิค ภาพถ่ายกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้วยปริมาณรังสีที่น้อยกว่าการถ่ายด้วยรังสีธรรมดา และมีคุณภาพสูงมองเห็นภาพถ่ายได้ทันดีสามารถวิเคราะห์ทั้งฟัน กระดูก ใบหน้า สำหรับผู้ป่วยทั่วไป งานทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม
รักษารากฟัน

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสามารถทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงาม สดใส มากขึ้นโดยการฟอกสีฟัน รากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ทันตกรรมตกแต่งฟันเซรามิก และฟันปลอม

คลินิกเดนทัลเวิลด์มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียม และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใช้วิเคราะห์และวางแผนการ รักษาด้วยรากฟันที่นำเข้าจาก USA, (Hiossen) และสวีเดน(astratechR) ซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นระบบรากเทียมที่ดีที่สุด

About us

ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและ

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร​

หมดกังวลปัญหาฟันยื่น ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันซ้อนเก ฟันสบเปิด ฟันกัดเบี้ยว ทีมทันตแพทย์จัดฟันอนุมัติบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า10ปี สำหรับการ จัดฟันใส (อินวิสไลน์), จัดฟันดาม่อน, จัดฟันเซรามิค, จัดฟันโลหะชนิดติดแน่น รวมถึงการทำรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพการสบฟันหลังจัดฟันเสร็จ 

การจัดฟันสามารถทำได้ทั้งในในเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ (40+) ปรึกษาเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มตอนนี้... เพื่อรอยยิ้มที่มั่นใจขึ้นและสุขภาพฟันที่ดีของคุณ

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้