Services

การทำรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันในกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี

รากฟันเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำจากโลหะไทเทเนียม มีลักษณะคล้ายรากฟันและถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร 

3. ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ 

2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป 

เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่มีความใสและสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ (3D Computerized Digital Imaging) มาช่วยออกแบบสร้างชุดเครื่องมือฟันที่เหมาะกับแต่ละคน  ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสคือ
•  หมดความรำคาญจากเหล็กจัดฟัน
•  ไม่เป็นที่สะดุดตาเพราะเครื่องมือใส 
•  สามารถถอดออกได้ สะดวกในการรับประทานอาหาร และการทำความสะอาด

จัดฟันแบบเซรามิค

เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกับแบบโลหะ แต่ทำจากวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน ซึ่งทำให้สังเกตเห็นได้น้อยกว่าการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบโลหะ เหมาะสำหรับผู้ทีไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นอย่างเด่นชัดว่าจัดฟันอยู่ แต่ก็ยังสามารถเห็นได้บ้างเนื่องจากเครื่องมือยังติดอยู่ที่ด้านนอกของฟันอยู่ ระยะเวลาการพบทันตแพทย์เหมือนการจัดฟันแบบโลหะ แต่การจัดฟันเซรามิก มีราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป

จัดฟันแบบดามอน

เป็นการจัดฟันด้วยแบร็คเก็ตชนิด  Damon™Systemซึ่งสามารถร่นระยะเวลาในการรักษาได้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด กระชับที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทำเป็นฝาเลื่อนปิดเปิดเฉพาะคล้ายบานประตูเปิดปิด   ส่งผลให้ไม่มีการรัดฟัน จึงเกิดความฝืดต่ำ บาดเจ็บน้อยและลวดหลุดจากฟันยากมาก

จัดฟันแบบโลหะติดแน่น

ทำรากฟันเทียม
ทำรากฟันเทียม
ฟันปลอม
ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอมใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งเป็นชนิดถอดได้ ประโยชน์ของฟันปลอมคือช่วยป้องกันฟันข้างเคียงช่องวาง ล้มเอียง ช่วยในการออกเสียงการบดเคี้ยว และเพิ่มความสวยงามฟันปลอมชนิดถอดได้มี 2 ประเภท คือฟันปลอมทั้งปากใช้กรณีที่ไม่มีธรรมชาติเหลืออยู่ในช่องปากและฟันปลอมบางส่วน  ใช้กรณีที่ยังมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ในช่องปากบางซี่

ครอบฟันเซรามิค
ครอบฟันเซรามิค

ครอบฟันเซรามิค

คือการทำครอบฟันโดยใช้เซรามิคล้วน สีเหมือนฟันธรรมชาติ ซึ่งมีความสวยงามสูง

วิเนียร์ คือการปิดผิวฟันบางส่วนด้วยวัสดุคอมโพสิตเร
วิเนียร์ คือการปิดผิวฟันบางส่วนด้วยวัสดุคอมโพสิตเร

วีเนียร์

คือการปิดผิวฟันบางส่วนด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซิน หรือเซรามิค ในกรณีที่สูญเสียเนื้อฟันไปไม่มากซึ่งจะมีความสวยงามและสีเหมือนธรรมชาติสูง

อินเลย์และออนเลย์

อินเลย์และออนเลย์

อินเลย์และออนเลย์  คือการบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันไปน้อยกว่าการทำครอบฟัน วัสดุที่ใช้มีทั้งชนิดโลหะล้วน  ผสมทองคำ  ทองคำล้วน และเซรามิค  สีเหมือนฟันธรรมชาติ

อินเลย์และออนเลย์
ครอบฟัน
ครอบฟัน

ครอบฟันใช้ในกรณีที่ฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่มีการสูญเสียเนื้อฟันออกไปมาก หรือบูรณะเพื่อความแข็งแรงภายหลังจากการรักษารากฟัน วัสดุที่ใช้มีทั้งชนิดโลหะล้วน ผสมทองคำ ทองคำล้วน และเซรามิค  สีเหมือนฟันธรรมชาติ

ครอบฟัน

สะพานฟัน
สะพานฟัน

เป็นการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น โดยมีฟันข้างเคียงเป็นหลักยึด วัสดุที่ใช้มีทั้งชนิดโลหะล้วน ผสมทองคำทองคำล้วน และเซรามิค สีเหมือนฟันธรรมชาติ

สะพานฟัน

อุดฟัน
อุดฟัน

อุดฟัน

คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิลด์มีวัสดุอุดฟันทั้งที่เป็นอมัลกัม ที่มีความแข็งแรง และคอมโพสิตที่มีความสวยงามเหมือนธรรมชาติ  มีความเงางาม และทนทานต่อการสึก

ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน  มี 2 ประเภท

1. ฟอกสีฟันในคลินิกทันตกรรม ด้วยระบบการฟอกสีฟันระดับมืออาชีพ ZOOM! ที่ช่วยทำให้รอยยิ้มของท่านขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึง 8 เฉด ภายใน 45 นาทีZOOM! ให้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะในการฟอกสีฟันอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็ว
2. ฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน โดยทันตแพทย์จะให้น้ำยาฟอกสีฟันพร้อมถาดฟอกสีฟันให้นำไปใส่เวลานอนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

การจัดฟันแบบใสไร้โลหะ (Invisalign)
การจัดฟันแบบใสไร้โลหะ (Invisalign)
จัดฟันแบบเซรามิค
จัดฟันแบบเซรามิค

เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักเห็นกันได้ตามทั่วไป โดยใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพ ใช้ติดด้านนอกของผิวฟันด้านหน้า และมีการเปลี่ยนยางทุกเดือนเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือให้มีขนาดเล็กลงและมีความหลากหลายของสียางมากขึ้นอีกด้วย ทำให้เราสามารถพบเห็นการจัดฟันแบบนี้ได้ ในกลุ่มคนไข้ทั่วไปที่ต้องการสีสันของยาง และไม่มีปัญหาในการที่คนอื่นสามารถมองเห็นการจัดฟันของตนได้

จัดฟันแบบดามอน
จัดฟันแบบดามอน
จัดฟันแบบโลหะติดแน่น
จัดฟันแบบโลหะติดแน่น

ปรึกษาออนไลน์ โดยถ่ายรูปด้วยตัวเองที่บ้านแล้วส่งมาที่

คำแนะนำวิธีถ่ายรูป 8 ช๊อตเพื่อปรึกษาจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้