คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่

“Laughing gas”

An alternative for those who are worried or afraid of dental pain.

We use nitrous oxide in surgery and dentistry for numbness and stress relief.  Commonly used in pediatric dental surgery and can also be used by adults to reduce anxiety or stress.

 

            The laughing gas has the official scientific name “Nitrous Oxide (N2O)”. It is non-flammable, colorless but fragrant gas. And has a slightly sweet flavor.

 

 

Is laughing gas used on children safe to have side effects?

 

            While applying the laughing gas during the treatment, the dentist who treats the child will definitely monitor the symptoms closely i.e. the oxygen level, blood pressure to the pulse.

 

            If the parent assess that your child will be unable to give cooperation for dental treatment, should consider using laughing gas for your child’s safety and help the dentist to work more easily.

 

            “Creating your kid’s a good experience in seeing a dentist, consult with the dentist nearby.”  Dental World also offers gas laughing service, which is under the care of our professional dentist team.

บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่